Κερατέα........Η κατοχή συνεχίζεται.

www.tips-fb.com | Posted in , , , , , , | Posted on 12:09 μ.μ.

«Πρώτα ήρθαν για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Και δεν ύψωσα τη φωνή µου, γιατί δεν ήµουν δηµόσιος υπάλληλος.Κατόπιν ήρθαν για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και δεν ύψωσα τη φωνή µου, γιατί δεν ήµουν ιδιωτικός υπάλληλος.Κατόπιν ήρθαν για τους συνταξιούχους. Και δεν ύψωσα τη φωνή µου, γιατί δεν ήµουν συνταξιούχος.Κατόπιν ήρθαν για τους κατοίκους της Κερατέας.Και δεν ύψωσα τη φωνή µου, γιατί δεν ήµουν κάτοικος της Κερατέας. Κατόπιν ήρθαν για µένα. Και δεν είχε αποµείνει πια κανείς για να υψώσει τη φωνή του για µένα».
back to top