Τα πρωτα εγγραφα απο το www.wikileaks.org(εχει πεσει)

www.tips-fb.com | Posted in , , , , , , , , , | Posted on 8:42 μ.μ.

MACEDONIA AND CROATIA
Classification SECRET//NOFORN
-----------------------------------------
16/09/09
5. (C) Levitte expressed optimism that a new Greek government would be "more solid" and allow greater flexibility for progress in the Greek-Macedonian name dispute. A/S Gordon agreed that either a more solid Conservative government or a Socialist government would be a stronger, more flexible partner in the negotiations. He expressed hope that if the international community could convince Macedonia to abandon the idea of a referendum and get Greece to abandon the necessity of changing passports, then progress could be made. On Croatia, Levitte observed that the border issue with Slovenia is making progress. He hoped that the upcoming September elections in Germany would also allow the new German government to be more open to EU enlargement to include the Balkan countries. Paris wants the door to enlargement to remain open, even if the accession process takes time.                                                                                                                                                     ΠΓΔΜ και Κροατία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ// ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΔΟΥΝ ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ(Not for release to foreign nationals)
-----------------------------------------
16/09/09
5. (C)Ο Levitte εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση θα είναι "πιο στέρεη» και αυτο θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη προόδου στην Ελληνική-<<Μακεδόνικη>> διαφωνία στο ονόμα.Ο A / S Gordon συμφώνησε ότι είτε μια πιο σταθερή συντηρητική κυβέρνηση ή μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα ήταν μια πιο ισχυρή, πιο ευέλικτη εταίρος στις διαπραγματεύσεις. Εξέφρασε την ελπίδα ότι, αν η διεθνής κοινότητα  μπορούσε να πείσει την ΠΓΔΜ να εγκαταλείψει την ιδέα του δημοψηφίσματος και να πεισει την Ελλάδα να εγκαταλείψει την αναγκαιότητα της αλλαγής διαβατηρίων, τότε η πρόοδος θα μπορούσε να γίνει. Όσον αφορά την Κροατία, Ο Levitte παρατήρησε ότι το ζήτημα των συνόρων με τη Σλοβενία σημειώνει πρόοδο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επικείμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία, θα επέτρεπε επίσης τη νέα γερμανική κυβέρνηση να είναι περισσότερο ανοικτή στη διεύρυνση της ΕΕ να συμπεριλάβει τις χώρες των Βαλκανίων.Το Παρίσι θέλει το δρόμο για τη διεύρυνση να παραμέινει ανοικτος, ακόμη και αν η ενταξιακή διαδικασία απαιτεί χρόνο.
back to top